آدرس کارخانه
شهرک صنعتی پرند، خیابان گلریز، خیابان گلشن، قطعه B34
تلفن: 02156418710 الی 13
آدرس دفتر مرکزی
تهران، خیابان اسکندرى شمالى، پلاك 79 ، طبقه ششم
تلفن: 02154008

طیوران ابزار

طیوران ابزار | طراحی، اجرا و تجهیز سالنهای مدرن پرورش طیور

طیوران ابزار

طیوران ابزار | طراحی، اجرا و تجهیز سالنهای مدرن پرورش طیور